مقاله تب مالت شامل 25 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تب مالت می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

پیش گفتار

با پیشرفت علم و تکنولوژی تصور می شد که بیماریهای عفونی فراموش شوند اما نه تنها این گونه نشد، بلکه این بیماریها از اهمیت بیشتر و جدیتری برخوردار شدند، زیرا بیماریهای عفونی قبلی مثل سل دوباره شعله ور شدند، بیماری های جدید عفونی مثل ایدز، ابولا (EBOLA) (HTLV1), (یک نوع ویروس کمی شایع درخراسان) جامعه را فراگرفتند، دربیماران پیوند اعضاء، نقص ایمنی، عفونتهای بیمارستانی و در جنگهای بیوشیمیایی اهمیت عمده ای یافتند.

ازآن جا که بیماریهای عفونی با بهداشت جامعه و تک تک افراد جامعه ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری دارند لذا درک ماهیت این بیماریها، و چگونگی سرایت ونحوه درمان آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با توجه به شیوع بیماری تب مالت درکشور عزیزمان ایران واز آن جا که این بیماری یک معضل بهداشتی-اقتصادی واجتماعی محسوب می شود، سعی شده مطالب این کتاب با توجه به تازه ترین مطالب و جدیدترین روشهای درمانی تب مالت (بروسلوز) نوشته شود.

تب مالت  (Brucellosis)

کلیات

بروسلوز بیماری مهم مشترک بین انسان و دام می باشد (Zoonosis) که در انسان می تواند ایجاد بیماری سخت و باعث پیامدهای اقتصادی وخیمی شود. این بیماری گاهی به طور مستقیم و گاه با تماس غیرمستقیم انسان با جانوران و مصرف مواد غذایی آلوده منتقل می شود .

تب مالت به عنوان یک مشکل بهداشتی عمده و عمومی درجهان مطرح است، درمناطقی که حیواناتی از قبیل گاو، خوک، بز، گوسفند و … به شمار بسیار وجود داشته باشد این بیماری به صورت بومی درآن جا دیده می شود. کانونهای عمده این بیماری درمناطق مدیترانه، اروپا، آسیای مرکزی، مکزیک و جنوب آمریکاست .

میزان شیوع بروسلوز را در انسان به دشواری می توان تعیین کرد، زیرا بسیاری از موارد بیماری همچنان ناشناخته می ماند (خیلی از بیماران به شکل پنهان بیماری دچارند) ونیز عده ای از پزشکان برخی کشورها با بیماری بروسلوزیس آشنایی ندارند .

 

تاریخچه

طبق گزارش هیوج[۱]بیماری تب مالت توسط بقراط در ۴۶۰ سال قبل از میلاد شرح داده شده است درسال ۱۸۵۹ مارستون[۲] کمک جراح درجزیره مالت بیماری تب مالت را توضیح داد زامیت[۳]مخزن تب مالت را در آن جزیره «بز» تشخیص داد ومصرف شیر غیرپاستوریزه را جهت سربازان ممنوع اعلام کرد ؛ به دنبال آن میزان بروز (انسیدانس) تب مالت درسربازان انگلیسی کاهش واضح یافت. گفته می وشد سربازان انگلیسی آن جزیره به علت مصرف شیر بزهایی به این بیماری مبتلا شدند که آن بزها را از ایران برده بودند درسال ۱۸۸۷ پزشک اسکاتلندی به نام دیویدبروس[۴] درطی اقامتش درجزیره مالت عامل سببی (اتیولوژیک) بیماری تب مالت را کشف کرد و بعدها به افتخار او این بیماری بروسلوزیس نام گرفت .

جهت دانلود متن کامل مقاله تب مالت کلیک نمایید