تکنولوژی

مقاله تکنولوژی  یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

امروزه تکنولوژی کلید طلایی رقابت در دنیای کار و تجارت و لازمه رشد اقتصادی سازمان ها و کشورهاست. سال ها پیش، افرادی همچون ژوزف شومپتر[۱] و رابرت سولو[۲] ضرورت سرمایه گذاری در بکارگیری و توسعه تکنولوژی را مطرح کردند. تکنولوژی های جدید برای انجام دادن امور شیوه های کارآتری را بوجود می آورند و در فعالیت بشر جنبه های جدید را مطرح می سازند. به این ترتیب، امکان بهبود کیفیت کالاها و خدمات، افزایش بهره وری، کاهش زمان عرضه محصولات جدید به بازار و ارضای نیازهای پایان ناپذیر بشر فراهم می شود. ارائه کالا و خدمات متفاوت به بازار، تحولات تکنولوژیکی، تغییر در شیوه های برنامه ریزی، اجرا، کنترل و ارزیابی تغییرات تکنیکی، هر یک فرصتی برای افزایش توانایی ها، رقابت پذیری و رشد صنایع محسوب می شود. به این ترتیب، تکنولوژی، بکارگیری و بهره مندی مناسب از آن همواره، بهترین زمینه ایجاد منافع اجتماعی ـ اقتصادی به شمار می آید]۳[.

در محیط پویای تجاری امروز، انتقال تکنولوژی می تواند نقشی مهم و حیاتی در استراتژی های تجاری یک شرکت ایفا کند. شرکت­ها برای روبرو شدن با پیچیدگی های فزاینده تولید، مشتریان بیشتر، کیفیت مطلوب مورد نیاز برای خدمات خاص و بهتر و افرایش فشار رقابتی به انتخاب و انتقال تکنولوژی وابسته هستند]۱۸[. 

جهت دانلود متن کامل تکنولوژی کلیک نمایید