تحقیق تاریخچه علمی استرس و شیوه های مقابله با آن   شامل 31 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تاریخچه علمی استرس و شیوه های مقابله با آن   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

در این مقاله ابتدا به تعریف کلی استرس پرداخته و تاریخچه علمی استرس تشریح می گردد و پس از آن تعاریف صاحبنظران مختلف از استرس و شیوه های مقابله با آن اشاره می شود, در ادامه به بیان تعاریف مختلفی از ارگونومی پرداخته می شود و متغیرهای ارگونومی تشریح می گردد.

۲-۱-۱) بررسی  تاریخچه علمی استرس:

کلود برنارد بیولوژیست بزرگ فرانسوی قرن نوزدهم خاطر نشان کرده است که محیط داخلی بدن ما بایستی هماهنگی لازم را حفظ کند برای مثال تامین نیازهای حیاتی فشار خون پیوسته در حال تغییرات وبه همین ترتیب جریان قلب، مقدار اکسیژن و مواد غذایی در خون هماهنگ عمل می کند اما اگر هر یک از این ها بیش از اندازه تغییر کند بدن قادر به تحمل آن نبوده و حتی منجر به مرگ می گردد. بررسیهای دکتر کلود برنارد  توسط والتر بی کانون فیزیولوژیست دانشگاه هاروارد تکمیل شد و دکتر کانون در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که اگر تغییری از حد معینی تجاوز تجاوز کند، نظام بدن  تعدیلات لازم را بعمل می آورد و از این جهت اعمال کوچک اما زیادی برای جلوگیری از گسترش تغییرات اصلی بوقوع می پیونددند.البته دکتر کانون به نحوه واکنش های بدن در مواقع اظطراری توجه داشت. وی در یکی از آزمایش هایش به مطالعه بر روی عکس العمل های یک گربه به هنگام روبرو شدن با یک سگ پرداخت، او مشاهده کرد که آدرنالین خیلی زود در جریان خون وارد شد و ضمنا واکنش شدیدی در سیستم عصبی سمپاتیک بوجود آمد. کانون تا آن زمان به این امر واقف نبود که این سیستم با ترشح تقریبا یکسان هورمونی به نام نورآدرنالین عمل می کند. این دو هورمون سبب تغییرات متنوعی بدین صورت می شوند که سرعت گردش خون گربه بالا می رود ،میزان قند خون بالا رفته ،مکانیزم لخته شدن خون تسریع می شود،عمل عضلانی تقویت و تنفس تند و سلول های خونی از مخزن ذخیره خود وارد جریان خون شده ضمنا حواس پنج گانه حساس تر می شوند .عوامل فوق الذکر بدن را برای فعالیت های لازم هماهنگ کرده و از آسیب مصون می دارند.(بلوکراس،۱۳۷۱: ۱۷)می توان گفت که واکنش بدن در حین استرس نیز شبیه فرایند بالا است.

اما خود واژه فشار روانی یا استرس ریشه ای یونانی دارد و در قرن هفدهم میلادی بسیار متداول بوده و به معنی سختی ،فلاکت،دشواری و محنت به کار رفته است در اواخر قرن هجدهم معنی آن به نیرو ،فشار،زور و تلاش تغییر یافت و منظور از آن در وهله نخست نیروهای جسمی و ذهنی فرد یا افراد بود.(شفر،۱۳۶۷-۱۰-۹) می توان گفت که اصطلاح استرس بیش از هر جای دیگری در پزشکی به کار رفته و توسط هانس سلی در سال ۱۹۵۰ نامگذاری شده ،دکتر سلی در کتابی به همین نام که از جز بجز دهها هزار قسمت از تحقیقات پزشکی کمک گرفته بود به بررسی و شرح عکس العمل های جسمانی در مقابل آسیب های شدید ،ناخوشی ها ،مسمومیت ها،تحریکات شدید با کار های طاقت فرسا پرداخته بود .جالب اینکه دکتر سلی متوجه شد که در تمام آنها فرم کلی و مشخصی وجود دارد که علاوه بر تغییرات مخصوص مانند جوش ناشی از سرخک ،زخمهای موضعی ،واکنش های غیر مشخصی نیز در تمام آنها یافت می شدو او کل اینها را استرس نامید.(بلوکراس،۱۳۷۱: ۱۸)

البته لازم به ذکر است که گفته شود در قرن پانزدهم واژه نامه آکسفورد کلمه فشار را برای رسانیدن معنی تنش یا فشار فیزیکی به کار برده است .کاربرد بعدی این معنای خاص را بخصوص در رشته مهندسی و معماری که از فشار در مورد دیوار یا برای ستون سازی پل ها صحبت می شد حفظ کرد و به آن کلیت بخشید .در سال ۱۹۳۶ پژوهشگر جوانی هم از دانشگاه مگ گیل مقاله ای منتشر ساخت که باعث متحول شدن معنی این لغت شد اگرچه او از ابتدا آگاهانه از بکار بردن واژه فشار برای بیان حالتی که تحقیق او کشف کرده بود امتناع کرد ولی متعاقبا نظرش را تغییر داد و در اواسط سال ۱۹۴۰ شروع کرد به بیان یافته هایش در آن مورد .کاربرد این واژه هرچند تازگی داشت و به علت شمار گسترده انتشارش به ثبات کاربرد نوین این واژه در جامعه علمی کمک کرد ،این فرد کسی جزسلی نبود .او حالتی را که کشف کرده بود نشانگان سازگار کلی نامید که دارای سه گام بود:

۱٫واکنش اخطار

۲٫گام مقاومت

۳٫گام افسردگی( شفر،۱۹-۲۳ :۱۳۶۷ (.

در واکنش اخطار آدرنالین به جریان خون وارد می شود .که در حالت هیجان یا ترس ضربان قلب بیشتر می زند .همزمان با این حالت تغییراتی در بدن صورت می گیرند دستها و پاها سردتر می شوند و تنفس ضعیف تر میشود .بناباین این واکنش فشار است که یک پاسخ فیزیولوژیکی پیچیده که شماری فعل و انفعالات سیستم های بدنی را وارد عمل می کند.در اینجا آن واکنش با مرحله مقاومت مواجه می شود و وارد مرحله دوم می شود و و بدن برای مقابله با عامل فشار بسیج می گردد. اما اگر مرحله مقاومت زیاد طول بکشد، بدن ذخایرش را به تدریج از دست می دهد وو هنگامی که چنین شد وارد مرحله سوم می گردد. و اینجاست که امراض مربوط به فشار روانی شروع به تظاهر می کنند در این مرحله به نظر سلی کاستن متناوب و شدت واکنش اخطار امکان پذیر است ولی حذف آن غیر ممکن است( شفر،۱۹-۲۳ :۱۳۶۷ ( .

هانس سلی معتقد بود پاسخی که بدن به عامل استرس می دهد پاسخی غیر اختصاصی است به این معنی که عامل استرس زا هر چه باشد و فرد در معرض استرس هرکه باشد، بدن انسان درواکنشی که نشان می دهد همواره از الگوی عام و یکسان و معینی پیروی می کند. وقتی از سلی پرسیده شد که اگر واکنش بدن به استرس در افراد گوناگون متفاوت نیست پس چرا بر اثر استرس هر فردی دچار عارضه یا بیماری متفاوتی می گردد او در جواب گفت که آثارو عوارض استرس در بدن منتشر می گردد اما مثل زنجیری است که بر اثر فشار از سست ترین حلقه آن شکسته می شود بدن فرد نیز در عضوی آسیب پذیر است که آن عضوآسیب پذیرتر از اعضای دیگر است. اگرچه نظر سلی قابل قبول است ولی گفته می شود که نوعی بستگی میان عامل استرس زا و شدت و ماهیت استرس باید وجود داشته باشد یعنی پاسخ بدن در برابر عامل های گوناگون، گوناگون است و به نوع عامل استرس بستگی دارد انتقاد دیگری که به نظر سلی بود این است که افراد گوناگون حتی نه تنها در برابر عوامل مختلف بلکه در برابر عوامل مشابه واکنش و پاسخ یکسانی نمی دهند و در نتیجه به یک اندازه دستخوش استرس و آثار آن نمی شوند.(رندال ،۱۳۷۸: ۱۵).

هرچه باشد مطالعات سلی اولین مطالعاتی بودند که به بررسی موضوع استرس از یک نگاه علمی پرداختند. سلی در انجام مطالعات خود اگرچه به مطالعه نشانه ها و علایم افراد در حین فشار پرداخت ولی این کار او راه را برای محققان بعدی باز کرد و نیز باعث توجه محققان بعدی به این مسئله گردید. بعد از کار سلی می توان به کارهای محققانی همچون ریچارد ریه در دهه ۴۰ و ۵۰ اشاره کرد که به بررسی مسایل زندگی که استرس زا بودند از طریق مقیاس بندی آنها همت گماشت او برای این کار مقیاسی در نظرگرفت که با توجه به نمره ای که فرد به دست می آورد میزان استرس او را محاسبه می کرد. همچنین چارلز اسپاس برگر و کنت گریراستاد دانشگاه فلورایدای جنوبی به بررسی میزان استرس و آنچه باعث ایجاد فشار روانی در افسران پلیس می شد پرداختند. شایان ذکر است که اغلب این تحقیقات بر روی گروههای خاصی مانند بیماران، افراد پر مشغله و پرستاران صورت می گرفت ولی امروزه ما شاهد این هستیم که محققان در هر رشته و در هر سطحی به بررسی استرس شغلی می پردازند.

کار بررسی استرس بجایی کشیده شده است که امروزه اتحادیه ها برای گرفتن دستمزد بالا یا مزایای بهتر برای کارکنانشان مطالعات بسیار وسیعی در این زمینه در سازمانها انجام دادند و حتی ادعاهایی نظیر اینکه بعضی مشاغل پر استرس و بعضی اشخاص در پر استرس ترین شغل ها خدمت می کنند را پیش کشیده اند و از این طریق با استفاده از نظر سنجی ها و بررسی ها و مطالعات در پی گرفتن مزایا و منافع بیشتری برای خود و کارکنانشان هستند.

گذر از تاریخچه استرس شغلی از دهه ۱۹۵۰ تا بحال ما را به دوره های خاصی با ویژگی های منحصر به فرد هر دوره آگاه می کند، آخرین تلاش برای این کار امروزه مقابله با استرس به عنوان موضوعی برای اجتماع بهداشت شغلی و جنبش کار مطرح شده است. شاید امروزه بیش از هر زمان دیگری ما به استرس توجه می کنیم و این توجه ناشی از اهمیت موضوع، هزینه های ناشی از آن و تاثیراسترس در انواع بیماریها است.


جهت دانلود متن کامل تحقیق تاریخچه علمی استرس و شیوه های مقابله با آن  کلیک نمایید

   


تحقیق شعر طنز

دوشنبه 12 تیر 1396 نویسنده: نگار موسوی |

تحقیق شعر طنز   شامل 37 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد شعر طنز می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

بخش اوّل: شعر طنز

۱-۱٫ کلّیات

طنز و علی­الخصوص شعر طنز از لطایف و ظرایف خاصّی برخوردار است. طنز، هجو، هزل و… گرچه دارای افتراقاتی هستند، امّا وجه اشتراکی، همچون لبخند آن­ها را به هم پیوند زده­ است. شوخی و خنده­ای که غالباً نه از سرِ بی­مسئولیتی و بی­خود شدن از خود پدید می­آید، بلکه عملی برآمده از تفکّری عمیق در دورن است. طنز ساختار­شکنی است و نویسنده در پیِ آن است تا با ایجاد یک فضای مبتنی بر تناقضات، سخن خود را بر پیکره­ی عقل و روح مخاطب حکّاکی کند.

گرچه برخی ریشه­هایی قوی برای طنز مرسوم فعلی که صبغه­ای اجتماعی به خود گرفته ­است، در ادبیّات کلاسیک ایران قائل نیستند، امّا به هر تقدیر نمی­توان از لطافت­ها و زبردستی­های طنّازانه­ی بزرگان ادبی همچون حافظ، سعدی، مولانا و … چشم­پوشی کرد. به نظر می­رسد که محقّقان بیشتر به دنبال طنز اجتماعی در آثار ادبی قدیم ایران هستند و کمتر به لطافت­های بیانِ شیوایِ شعرای حکیم ایران در تعلیم و تعلّم توجّه نموده­اند.

سراج­الدّین قمری آملی (میان ۵۵۰ تا ۶۲۵ هجری) که نمونه­ای از طنزپردازان گمنام، امّا موفق قرن ششم و هفتم هجری قمری است در مثنوی «کارنامه»­ی خود، علل گرایشش به دایره­ی طنز را اینگونه توجیه­ می‌کند: معلوم است که آدمیزاد را از عالم غیب که آن‌را امر می­گویند و از عالم شهادت که آن را خَلق می‌گویند، آفریدند. یکی عالم روح است و دیگری عالم جسم. چنانکه شاعر اشارت کرده­است و گفته: «ترا از دو عالم بر آورده­اند». هرچه در عالم جدّ است بیشتر از عالم نفسانی است و هر چه در عالم هزل است از نتایج جسم است و ابّهت مردم را از آن­که گاه­گاه طیران طبع بیشتر به سوی هزل باشد و بد نیست که گفته: «جد همه ساله خون مردم بخورد». و نیز به تجربه معلوم شد که مردم هزل را بیشتر خریداری می­کند که جدّ را، خاصه در این روزگار و اهتزاز و نشاطی که از هجو زایَد، بیشتر از آن است که از مدح خیزد. زیرا که اغلب مردم مستحقّ نکوهشند. چون مردم را هجو گویی «وضع الشیء فی موضعه» باشد و لذّت عبارت است از ادراک چیزی ملایم و موافق. پس چون هجوِ مردم گویی، حقّ به مستحقّ رسانیده­باشی و کسی که سامع بود چیزی موافق ادراک کرده باشد، لذّت خوشتر».  (فرجیان،۱۳۷۰، ص ۷۹۹)

از همین‌رو در این بخش، سعی داریم تا نگاهی بر پیشینه­ی طنز در ادبیّات ایران داشته ­باشیم و تعریفی جامع از مبنا و مفهوم طنز ارایه دهیم و از این طریق، به موضوع طنز در عصر مشروطه  بپردازیم.

۱-۲٫ تعریف طنز

طنز (Satire) یا حدّ اقل طنز اجتماعی در ادبیّات ایران، پدیده­ای ناآشنا به حساب نمی­آید و در آثار عبید زاکانی و حافظ، گونه­های مختلفی از آن دیده ­می­شود.

ارائه­ی تعریف دقیق، جامع و مانع برای طنز، چندان آسان به نظر نمی­رسد. این دشواری از یک طرف به علّت ماهیت، ساختار و کارکرد پیچیده­ی آن است و از طرف دیگر به مرزِ باریک و عموماً لغزنده­ی این مفهوم با مفاهیم مشابه آن همچون هزل، هجو، فکاهی و… مربوط می­شود. از سوی دیگر، تعیین معادل­های مناسب فارسی برای این حوزه­ی وسیع واژگانی، کار تعریف و تعیین چارچوب برای این مفهوم را با آشفتگی و سردرگمی روبه­رو ساخته­است. برای مثال، واژه­ی انگلیسی Satire در ترجمه­ی فارسی، معادل­های گوناگونی، همچون هجو، هزل و طنز را پذیرفته­است.

استعمال کلمه­ی طنز برای انتقادی که به صورت خنده­آور و مضحک بیان شود، در فارسی معاصر سابقه­ی طولانی ندارد. هر چند که طنز در تاریخ بیهقی و دیگر آثار قدیم زبان فارسی، به کار رفته­است، ولی استعمال وسیعی به معنی فعلی کلمه و یا بهتر بگوئیم معنی Satire اروپایی نداشته ­است. کلمه­ی Satire که از زبان یونانی می­آید، در اکثر زبان­های اروپایی معنای واحدی دارد و اصولاً به آثار طنز­آمیز و انتقادی اطلاق می­شود. در فارسی، عربی و ترکی، کلمه­ی واحدی که دقیقاً این معنی را در هر سه زبان برساند، وجود نداشته ­است. سابقاً در فارسی، «هجو» به کار برده­ می­شد که بیشتر جنبه­ی انتقاد مستقیم و شخصی دارد و جنبه­ی غیرمستقیم و طنز­آمیز بودن «ساتیر» را دارا نیست و اغلب آموزنده و اجتماعی هم نیست. هجو ضدّ مدح است و اصولاً صراحت لفظی که در آن است، نمی­تواند نظیر لحن طنز­آمیزِ «ساتیر» باشد. در فارسی «هزل» را نیز به کار برده­اند که ضدّ «جدّ» است و بیشتر جنبه­ی مزاح و مطایبه دارد. (جوادی، ۱۳۸۴، ص ۱۱) سعدی می­گوید:

به مزاحت نگفتم این گفتار
هزل بگذار و جدّ از او بردار

به تعبیر آرین­پور آن نوع ادبی که در زبان غربی Satire نامیده­ می­شود و در فارسی طنز اصطلاح شده است، عبارت از روش ویژه­ای در نویسندگی است که ضمن دادن تصویری هجو­آمیز از جهات زشت و منفی و ناجور زندگی، معایب و مفاسد جامعه و حقایق تلخ اجتماعی را به صورت اغراق­آمیز، یعنی زشت­تر و بد ترکیب­تر از آنچه هست، نمایش می­دهد تا صفات و مشخّصات آن­ها روشن­تر و نماین­تر جلوه کند و تضادّ عمیق وضع موجود، با اندیشه­ی یک زندگی عالی آشکار گردد. بدین ترتیب قلم طنزنویس با هر چه که مرده و کهنه و واپس مانده­است و با هر چه که زندگی را از ترقّی و پیشرفت باز می­دارد، بی­گذشت و اغماض مبارزه­می­کند. (آرین­پور، ۱۳۸۷، ص ۳۶)


جهت دانلود متن کامل تحقیق شعر طنز  کلیک نمایید

   


تحقیق شبکه عصبی مصنوعی

دوشنبه 12 تیر 1396 نویسنده: نگار موسوی |

تحقیق شبکه عصبی مصنوعی  شامل 22 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد شبکه عصبی مصنوعی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- شبکه عصبی مصنوعی

یک شبکه عصبی مصنوعی ایده ای است برای پردازش اطلاعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده و مانند مغز به پردازش اطلاعات می پردازد. عنصرکلیدی این ایده، ساختار جدید سیستم پردازش اطلاعات است. یک ANN برای انجام وظیفه های مشخص، مانندشناسایی الگوها و دسته بندی اطلاعات، درطول یک دوره یاد گیری، تنظیم می شود. در سیستم های زیستی یاد گیری با تنظیماتی در اتصالات سیناپسی که بین اعصاب قرار دارد همراه است. این روش  ANN ها هم می باشد.

شبکه های عصبی مصنوعی دارای تعداد زیادی از واحدهای محاسباتی به نام عصب[۱] می باشند، همچنین در یک ساختار انبوه موازی متصل شده اند و نیازی به یک فرمول بندی واضح از روابط ریاضیاتی و فیزیکی ندارند. رایج ترین استفاده ANN ها شبکه های عصبی پیشخور[۲] هستند]۲۲ [(در این تحقیق نیز از این روش استفاده شده است)، که بر اساس یک لایه ی ورودی و یک لایه ی خروجی همراه با لایه ی مخفی طراحی شده اند]۲۳[.

تعداد عصب ها در لایه های ورودی و خروجی به ترتیب برابر است با تعداد کمیات فیزیکی ورودی و خروجی ها. مشکل [۳]FNN ها تعداد عصب ها در لایه ی مخفی می باشد. تعداد عصب کم باعث می شود که شبکه اندازه گیری دقیق نداشته باشد. البته تکنیک های بایاسین[۴]]۲۴[ همچنین الگوریتم لونبرگ- مارکوارت[۵]]۲۵[ می تواند باعث رفع این مشکل شود.

۲- سابقه تاریخی شبکه عصبی

به نظر می آید شبیه سازی های شبکه عصبی یکی از پیشرفت های اخیر باشد. اگر چه این موضوع پیش از ظهور کامپیوترها بنیانگذاری شده و حداقل یک مانع بزرگ تاریخی و چندین دوره مختلف را پشت سر گذاشته است. خیلی از پیشرفت های مهم با تقلیدها وشبیه سازی های ساده و ارزان کامپیوتری بدست آمده است. در پی یک دوره ابتدائی اشتیاق و فعالیت در این زمینه، یک دوره ی بی میلی و بدنامی را هم پشت سر گذاشته است.

در طول این دوره سرمایه گذاری و پشتیبانی حرفه ای از این موضوع در پایین ترین حد خود بود، پیشرفت های مهمی به نسبت تحقیقات محدود در این زمینه صورت گرفت. که بدین وسیله پیشگامان قادر شدند تا به گسترش تکنولوژی متقاعد کنندهای بپردازند که خیلی    برجسته تر از محدودیت هایی بود که توسط مینسکی[۶] و پاپرت[۷] شناسانده شد. مینسکی و پاپرت، کتابی را درسال ۱۹۶۹ منتشرکردند که در آن عقیده عمومی راجع به میزان محرومیت شبکه های عصبی را درمیان محققان معین کرده بود و بدین صورت این عقیده بدون تجزیه و تحلیل های بیشتر پذیرفته شد. هم اکنون، زمینه تحقیق شبکه های عصبی از تجدید حیات علایق و متناطر با آن افزایش سرمایه گذاری لذت می برد.

اولین سلول عصبی مصنوعی درسال ۱۹۴۳ بوسیله یک منطق دان به نام والتر پیتس[۸] ساخته شد. اما محدودیت های تکنولوژی در آن زمان اجازه کار بیشتر به آنها نداد]۲۶ [.

۳- شبکه عصبی پیشخور

در روش FNN، لایه ی ورودی شبکه تمام داده های ورودی را دریافت و به شبکه معرفی می کند. داده ها از عصب های ورودی از میان شبکه منتشر می شوند. از طریق اتصالات میانی هر عصب i در یک لایه ی k متصل می شود و به هر عصب در لایه ی همجوار عصب i بدون لایه ی مخفی k کار زیر را دنبال می کند:

مجموع ورودی های وزن ها (ورودی بردار Ii = [Ii,1,…Ii,Nk-1]) و جمع نتایج از میان یک تابع غیر خطی f، به عصب های مجاور لایه ی مخفی بعدی یا عصب های ورودی تابع انتقال حلقوی اکسپتنشیالی[۹] طبق معادله ۲-۱ می باشد:

∈ [۰ ۱]x  در حالی کهf(x)=

اصطلاح مجموع وزنی[۱۰] (S) برای i امین عصب در k امین لایه(k≥۲ ) طبق معادله ۲-۲ است:

Sk,i =

در حالی که w پارامتر وزنی بین هر عصب می باشد]۲۷[.

با استفاده از این شبکه ی ساده همراه با تابع حلقوی غیرخطی، خروجی O برای عصب i-ام بدون در نظر گرفتن لایه ی مخفی k بر طبق معادله ۲-۳ است:

Ok,i=

۴- مزیت های شبکه های عصبی

یادگیری انطباق پذیر: قابلیت یادگیری نحوه انجام و ظایف بر پایه اطلاعات داده شده برای تمرین و تجربه های مقدماتی.

سازماندهی توسط خود: یکANN  می تواند سازماندهی یا ارائه اش را، برای اطلاعات یکه در طول دوره یادگیری دریافت می کند، خودش ایجاد کند. عملکرد بهنگام[۱۱] محاسباتANN می تواند بصورت موازی انجام شود،  و سخت افزارهای مخصوص طراحی و ساخته شده است که می تواند از این قابلیت استفاده کند.

تحمل اشتباه بدون ایجاد وقفه درهنگام کدگذاری اطلاعات: خرابی جزئی یک شبکه منجر به تنزل کارایی متناظر با آن می شود اگرچه تعدادی ازقابلیت های شبکه ممکن است حتی با خسارت بزرگی هم باقی بماند]۲۸[.

۵- انواع یادگیری برای شبکه های عصبی


جهت دانلود متن کامل  تحقیق شبکه عصبی مصنوعی کلیک نمایید

   


تحقیق سیاست خارجی

دوشنبه 12 تیر 1396 نویسنده: نگار موسوی |

تحقیق سیاست خارجی  شامل 16 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  سیاست خارجی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

-  مقدمه

درحالی که روابط بین الملل شامل روابط بین حکومت­ها، گروه­ها، سازمان ها و حتی افراد کشورهای مختلف می گردد، سیاست خارجی تنها آن دسته از روابط را دربرمی گیرد که حکومت ها متصدی آن می باشند. به عبارت بهتر سیاست خارجی به عنوان یک مجموعه اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم گیران، شامل دستیابی به اهدافی معین در چارچوب محیط بین­المللی است.  به این ترتیب نمی توان نقش نیازهای داخلی را در تعیین اهداف سیاست خارجی نادیده گرفت و سیاست خارجی را از سیاست داخلی جدا دانست.  در این ارتباط مطالعه سیاست خارجی به عنوان عاملی برای پیوند دادن تجزیه و تحلیل اثر سیاست های داخلی و خارجی بر روابط کشورها با هم، اهمیت می یابد. در دهه های گذشته درک تمایز بین سیاست داخلی و خارجی آسان­تر از امروز بود.  تحولات معاصر خط بین آنچه داخلی و خارجی است را محو کرده است.  اما هر چند این خط تمایز ممکن است محو شده باشد، اندیشمندان این حوزه به تمییز این دو از طریق هدف می پردازند.  بدین ترتیب که اگر هدف اصلی در بیرون از مرزهای کشور قرار دارد، حتی اگر پیامدهای ثانویه آن سیاست های داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، این سیاست خارجی است.  همچنین اگر هدف اصلی داخل کشور است، این سیاست داخلی است حتی اگر دیگران را در خارج از مرزها متأثر کند (رضایی ، ۱۳۸۷ : ص ۸۷).

اهداف سیاست خارجی به سایر دولت ها محدود نشده و ممکن است افراد خاص، بازیگران غیر دولتی یا شرایط بین الملل (از قبیل اقتصاد جهانی یا محیط زیست بین­المللی ) را مخاطب قرار دهد. سیاست گذاری خارجی و تحلیل سیاست خارجی یک کشور منوط به در نظر داشتن دو عامل زیر است:

الف- چگونگی هدف گذاری و شناخت اهداف سیاست خارجی آن کشور؛

ب- استراتژی  )شیوه دستیابی به اهداف ( در سیاست خارجی آن کشور.

در این راستا، در قسمت نخست ضمن بررسی مبنای هدف گذاری در سیاست خارجی، انواع اهداف سیاست خارجی را از مناظر مختلف تحلیل می نمائیم.  در قسمت بعد به بررسی شیوه دستیابی به اهداف در سیاست خارجی، که عمدتاً به محیط عملیاتی سیاست خارجی برمی گردد، می پردازیم .

۲-۲- هدف گذاری در سیاست خارجی

از آنجا که دولت ها به عنوان بازیگران نظام بین­المللی محسوب می شوند، باید متوجه این واقعیت بود که سیاست خارجی آن­ها با آرزوها، ایده­ها و ترس­های آنها آغاز می شود. اهداف سیاست خارجی در واقع تصوری از وضعیت آینده است که دولت باید بدان دست یابد.  اهداف سیاست خارجی حاصل تحلیل مقاصد  و ابزارهای نیل به اهداف است. سیاست خارجی همانطور که اشاره شد از بازی متقابل بین داخل و خارج ایجاد می شود.  دولت ها مطمئناً در سیاست خارجی خود اهدافی را تعیین نموده و سعی می نمایند بر اساس یک استراتژی مناسب، به آن اهداف دست پیدا کنند.  این اهداف در نهایت خواست ها و نیازهای امنیتی، استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی دولت ها را تحت پوشش قرار می دهد.  اساساً هر دولتی داده های سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم می کند که بتواند به اهدافش دست پیدا کند. اما نباید انتظار داشت که اهداف در طول زمان و در شرایط و مقتضیات مختلف ثابت باقی بمانند، چرا که عوامل متعدد داخلی و خارجی وجود دارند که باعث دگرگونی در اهداف سیاست خارجی یک کشور می شوند.  بدین ترتیب تصمیم گیرندگان سیاست خارجی باید سلسله مراتبی را برای اهداف متنوع سیاست خارجی در نظر گیرند.  چون واحدهای مختلف در عرصه نظام بین الملل، همزمان اولویت های متفاوتی را برای خویش قائلند(قوام ، ۱۳۸۶ : ص ۱۰۸).

این در حالیست که رئالیست ها کسب، حفظ، بسط و نمایش قدرت را تنها هدف مهم دولت در عرصه سیاست بین الملل می دانند.

آرنولد ولفرز ضمن تمایز میان ” اهداف تملکی ” و “اهداف محیطی ” در سیاست خارجی بر در هدایت سیاست خارجی برای کسب اهداف تملکی یک ملت ممکن است برای  آنست که افزایش و یا حفظ متاعی که برایش ارزشمند است تلاش بنماید … اهداف محیطی ماهیتی دیگر دارند. ملت های خواهان این اهداف، در پی حفظ و یا افزایش مایملک خود به ضرر دیگران نیستند. برعکس هدف آنان شکل دادن به وضعیت موجودی است که ورای مرزهای آنان قرار دارد. ولفرز اهداف محیطی را وسیله دستیابی به اهداف تملکی می داند( ولفرز، ۱۳۷۴ : ص ۲۳۹).  با این مقدمه به این مسأله می پردازیم که مبنای هدف گذاری در سیاست خارجی کشورها چیست.

۲-۲-۱- مبنای هدف گذاری چیست؟

     تعیین هدف در سیاست خارجی به واقع مهمترین مرحله در سیاست خارجی کشور است، چرا که تعریف اهداف بلند پروازانه بدون توجه به واقعیات بین­المللی و توانایی­های خود، علاوه بر عدم دسترسی به این اهداف، سبب اتلاف سرمایه­های ملی می گردد.  از طرف دیگر تعیین اهداف واکنشی کوتاه مدت و ناچیز از نظر توانایی­های داخلی هم به نوبه خود در اتلاف سرمایه های ملی سهیم است.  مسأله این است که مبنای سیاست­گذاری در تعیین اهداف سیاست خارجی کشور کدام است؟

در پاسخ به پرسش مذکور شایان ذکر است که تعیین هدف در سیاست خارجی در درجه نخست منوط به داشتن درکی صحیح از مقدورات ملی و محذورات محیطی (بین­المللی یا منطقه­ای ) مقدورات و محذورات حاکی از تلفیق امکانات با اهداف، و اختیار با جبریت­های ناشی از واقعیت است؛ اما در مورد محذورات بیشتر به جبریت­های ساختار و بلندپروازی های ناشی از اهداف توجه می شود، و در مفهوم مقدورات بیشتر به اراده و اختیار توجه شده است )سیف زاده، ۱۳۸۴ : ص ۱۱). البته قدرت کشور در تعیین مقدورات و محذورات جایگاه ویژه ای دارد. میزان قدرت ملی و مقدورات ملی در تعیین محذورات هر دولت نقش دارد.  برای مثال نمی توان محذورات دولت آمریکا را با محذورات دولت عراق یکی دانست، چرا که هر چه بازیگری از سلسله مراتب قدرت پایین تر آید، مقدورات ملی آن بیشتر تحت الشعاع محذورات محیطی قرار می گیرد.

مقدورات ملی تابعی از دو دسته قدرت های نرم افزاری و سخت افزاری است، و محذورات محیطی معطوف به نظام بین­المللی و ساختار  و فرایند  آن نظام می باشد.  برآیند تمامی مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کنار ظرفیت نخبگان یک کشور، تعیین کننده مقدورات ملی است.  نوع ساختار نظام بین­المللی و سیاست خارجی دیگر کشورها در فرایند نظام بین¬المللی، از محذورات سیاست خارجی کشورها محسوب می گردد، به­طوریکه نمی توان اهداف و استراتژی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در دوران ساختار دوقطبی جنگ سرد و دوران ساختار تک قطبی مبتنی بر هژمونی ایالات متحده آمریکا یکی دانست. عامل دوم در تعیین هدف در سیاست خارجی نیازسنجی در سطوح داخلی و بین­المللی است.  کشورها عمدتاً بر اساس جایگاهی که در هرم قدرت در سطح بین­المللی دارند، دارای نیازها و خواست های متفاوتی هستند.  خواست ها و نیازهای کشورهای در حال توسعه با خواست­ها و نیاز­های کشورهای توسعه یافته، کمتر هم­پوشانی دارد و حتی گاهی در تضاد با هم نیز قرار می گیرند. در نیازسنجی داخلی کشورهای درحال توسعه – نظیر ایران – سوای اهداف عامی که همه کشورها در سیاست خارجی خود دنبال می کنند، مسلماً آنچه که در اولویت قرار می گیرد، توسعه و پیشرفت است.

در نسبت توسعه با سیاست خارجی می توان به سه نقش سیاست خارجی در این امر اشاره نمود:

الف- سیاست خارجی، تسهیل کننده توسعه است.  سیاست خارجی می تواند توسعه یک کشور را تسهیل کند و یا موانعی در سر راه آن ایجاد کند.


جهت دانلود متن کامل تحقیق سیاست خارجی کلیک نمایید

   


تحقیق ساختمان DNA و کار DNA در سلول‌ها  شامل 37 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  ساختمان DNA و کار DNA در سلول‌ها  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱- ساختمان DNA

با روشن شدن حمل اطلاعات وراثتی توسط DNA توجه محققین به بررسی آن معطوف گردید. تعیین ساختمان اولیه و سه بعدی این مولکول تا حدی چگونگی حمل اطلاعات و همانند سازی کروموزوم را نشان داد. ابتدا این نگرانی وجود داشت که شاید مولکول DNAساختمان بسیار پیچیده و غیر عادی داشته باشد ولی بزودی معلوم شد که این مولکول به صورت مارپیچ مضاعف بوده و ساختمان سه بعدی ژن ها مشابه یکدیگر است و تنها تفاوت آنها در مورد تعداد و توالی نوکلئوتیدهای تشکیل دهنده یک ژن می باشد. امروزه پس از گذشت سی سال ملاحظه می شود که ساختمان DNA چندان هم ساده نیست، مثلاً DNA بعضی ویروس ها تک رشته است ( برخلاف اکثر مولکول های دیگر که به صورت مارپیچ مضاعف می باشند). ضمناً علیرغم اینکه مولکول DNA عمدتاً به صورت مارپیچ راستگرد است، ولی بعضی از مناطق آن چپگرد می باشند. بعلاوه همه مولکول های DNA خطی نیستند و برخی حلقویند، از طرف دیگر در اثر تاب خوردن مولکول های DNA بدور پروتئین های هسته ای خاصی اشکال پیچیده ای به نام ابرمارپیچ بوجود می آیند که ممکن است این تاب خوردگیهای ثانویه، ساختمان مارپیچ مضاعف را به گونه ای تغییر دهند که سبب باز شدن دو رشته فوق و بوجود آمدن نواحی تک رشته ای گردد. ابتدا تصور می شد که ساختمانهای پیچیده تر DNA اشکال فرعی هستند ولی بزودی ملاحظه گردید که فراوانی این ساختمانها بسیار بیشتر از حدی است که فرعی تلقی شوند. بنابراین ساختمان DNA نه تنها به صورت نسبتا ساده مارپیچ مضاعف نیست بلکه اشکال ساختمانی پیچیده تری بر روی آن می توانند بوجود آیند و با درک علت ایجاد چنین ساختمانهایی می توان تا حدی به نقش DNA در کنترل حیات پی برد.[۱۶]

۲- DNA معمولاً به صورت مارپیچ مضاعف است

یکی از مهمترین ویژگیهایDNA ساختمان مارپیچ مضاعف آن است، بدین معنی که از دو زنجیره مکمل که به دور یکدیگر تاب خورده اند بوجود آمده است . مارپیچ فوق راستگرد و هر زنجیره آن پلیمری ازچهار نوع نوکلئوتید است . قند یک نوکلئوتید توسط یک گروه فسفات به قند نوکلئوتید بعدی متصل می شود. هر نوکلئوتید دارای یک قند ( ددروکسی ریبوز (، یک گروه فسفات و یک بازپورینی (A,G)یا پیریمیدینی(C,T) است. بازهای پورین ی دو حلقه ای و بازهای پیریمیدینی یک حلقه ای می باشند. در هر زنجیره پلی نوکلئوتیدی گروههای فسفات و قند بطور متناوب قرار گرفته اند و بدین ترتیب اسکلت آنرا می سازند. پیوندی که گروههای فسفات و قند نوکلئوتیدها را به هم وصل می کند به نام پیوند فسفو دی استر خوانده می شو د. اسکلت کلیه مولکول های DNA مشابه است و تنها اختلاف آنها بین نوع توالی بازهای پورینی و پیریمیدینی موجود در آنها است. بازهای پورین و پیریمیدینی مولکول های مسطح و نسبتاً نامحلول در آب هستند و با زاویه حدود ۹۰ درجه نسبت به اسکلت زنجیره بر روی هم قرار می گیرند.[۱۷]

۳- توالی بازهای دو زنجیره DNA مکمل یکدیگر است

دو زنجیر ه DNA موجود در مارپیچ مضاعف به کمک پیوندهای هیدروژ نی بین جفت بازهای مکمل DNA دو زنجیره مقابل، در کنار یکدیگر قرار می گیرند. بدین ترتیب که بازهای آدنین و تیمین و بازهای گوانین و سیتوزین با یکدیگر جفت می شوند . تنها در صورت ا یجاد چنین آرایشی است که شکل منظم DNA  می تواند بوجود آید، در غیر این صورت در ا ثر جفت شدن دو باز پورینی یا پیریمیدینی ابعادDAN  به ترتیب بزرگتر یا کوچکتر می شوند و ساختمان منظم آن از بین خواهد رف ت. بدین ترتیب ملاحظه می شود که همواره بازهای مکمل در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و پیوند هیدروژنی بین آنها سبب بوجود آمد ن مارپیچ مضاعف منظم DNA  می گردد. بنابراین با داشتن توالی یک زنجیره، توالی زنجیره مقابل را می توان نوشت. مثلاً اگر توالی یک زنجیره   ۵  – ATGTC – 3  باشد، توالی زنجیره مکمل آن  ۳ – ATGTC -5 خواهد بو د. ضمناً برای ایجاد پی وندهای هیدروژنی مناسب بین جفتها یG -C,A- T، دو زنجیره باید درجهت مخالف یکدیگر قرار گیرند و در این صورت پیوندهای فسفو دی استر آنها در جهت مخالف یکدیگر قرارخواهند گرفت. بدین ترتیب اگر مارپیچ مضاعف DNAبه اندازه ۱۸۰ درجه چرخانده شود، ظاهراً تغییری درساختمان فضایی آن دیده نمی شود.

پیوندهای گلی کوزیدی که سبب اتصال جفت بازهای آلی به قندهای مربوط به آنها می شوند، کاملاً درمقابل هم قرار ندارند(دو پیوند در امتداد یک خط فرض نیستند )، در نتیجه اسکلت های قند – فسفات دوزنجیره د ر دو سوی مارپیچ به گونه ای قرار گرفته اند که دو شیار نامساوی ) از نظر بزرگی و گودی ( بین آنها تشکیل می شود ( شکل). کف شیار بزرگ را اتمهای ازت و اکسیژن موجود در نوک بازهای آلی ( منظور ازنوک، اتمهایی هستند که در دورترین فاصله از پیوند گلی کوزیدی قرار دارند ) پوشانده اند. شیار فوق به سمت داخل محور مارپیچ مضاعف باز می شود. ولی کف شیار کوچک را ازت ها و اکسیژن های دیگربازهای آلی تشکیل داده اند. این شیار به سمت خارج محور مارپیچ مضاعف باز می شود. تعداد پیوندهای هیدروژنی که در شیار بزرگتر تشکیل می شوند، بیشتر بوده و بستگی به توالی بازها دارد . به هر حال پروتئینهای اختصاصی به قطعات خاصی ازDNA ( با توالی معین ) در شیار بزرگتر متصل می شوند.

(a)شیارهای بزرگ و کوچک مارپیچ مضاعف DNA (b) موقعیت نسبی ازت و اکسیژن جفت بازهای هر یک از شیارها. ازت ها و اکسیژن های کف شیار بزرگ متوجه قسمت مرکزی مولکولDNA  (محور مارپیچ) هستند، در حالی که ازت و اکسیژن های کف شیار کوچک متوجه به قسمتهای خارجی مولکول می باشند.[۱۸]

۴-کار DNA در سلول‌ها

پیام های ژنتیکی موجود در مولکول DNA در نهایت برای مواردی چون ساخت پروتئین و مولکول‌های RNA در یاخته، مورد استفاده قرار می‌گیرد. قطعه هایی از DNA که پیام های ژنتیکی را باخود حمل می‌کنند ژن نامیده می‌شوند ولی DNA توالی‌های دیگری نیز دارد که برای ساخت خود DNA یا تنظیم استفاده از اطلاعات زنتیکی موجود در ژن، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از لحاظ شیمیایی، DNA از دو رشته طولانی پلیمری با واحدهای ساختاری از جنس نوکلئوتید تشکیل شده‌است که شامل ستون‌هایی از گروه‌های قند و فسفات هستند.اتصال نوکلئوتیدها به هم در زنجیره توسط گروه های هیدروکسیل کربن ۳́ قند و́ ۲ ریبوز است به این اتصال فسفودی استر می گویند؛ که در نهایت اسکلت DNA ساخته می شود.این دو رشته DNA با هم موازی هستند. مولکول‌های قند از طریق چهار نوع باز آلی به یکدیگر متصل می‌باشند.


جهت دانلود متن کامل تحقیق ساختمان DNA و کار DNA در سلول‌ها  کلیک نمایید

   


تحقیق رابطه فرهنگ و پوشش

دوشنبه 12 تیر 1396 نویسنده: نگار موسوی |

تحقیق رابطه فرهنگ و پوشش  شامل 30 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  رابطه فرهنگ و پوشش می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

این مقاله با عنوان فرهنگ و پوشش شامل دو بخش است در بخش اول به رابطه فرهنگ و پوشش خواهیم پرداخت. لباس یکی از مؤلفه‌های مهم فرهنگی هر جامعه است که به نوعی با ارزش‌های حاکم بر آن نیز گره خورده است و به عنوان یک ابزار مهم برای شناخت فرهنگ‌ها و نیز تمایز میان ملل مختلف و حتی نفوذ در ساختار فرهنگی و ارزشی جوامع بکار گرفته می‌شود.

پوشش و لباس از سویی تابعی از فرهنگ است و از سوی دیگر خود به عنوان نماد فرهنگ و ارزش‌های خاص هر جامعه و فرهنگ به شمار می‌رود. پوشش یکی از زیربخش‌های نظام فرهنگی است که هر چند با نظام‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیوند خورده است اما پیش از هر چیز و از اولین و برجسته‌ترین نقش‌های آن نقش و زمینه فرهنگی آن است. به عبارتی هر چند پوشش در آغاز شکل‌گیری اجتماعات بشری نقش حفاظتی داشته، اما با توسعه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی زمینه و نقش فرهنگی آن برجسته و نمادین شده است.

در بخش دوم این مقاله نیز پوشش را از منظر فرهنگ اسلامی مورد مطالعه قرار خواهیم داد. چنان‌که گفتیم لباس یکی از مؤلفه‌های فرهنگی جامعه است که با ارزش‌های حاکم بر آن گره خورده است. بر این اساس و از آنجا که لباس و پوشش در جامعه ما بیشتر متأثر از نظام ارزش‌های دینی است، می‌کوشیم پوشش را از منظر ارزش‌های اسلامی مورد بحث قرار دهیم.

۲-۱-  فرهنگ

۱-۱-۲- ضرورت تعریف فرهنگ

بحث در مورد تعریف فرهنگ از دو جهت حائز اهمیت است. اول اینکه پوشش و لباس در هر جامعه با فرهنگ پیوندی ناگسستنی دارد و چنانکه خواهیم گفت رابطه پوشش جامعه و فرهنگ آن رابطه‌ای دو سویه است و بدون تعریف فرهنگ و شناخت سطوح و اجزای آن نمی‌توان رابطه پوشش و فرهنگ را به خوبی درک نمود. علاوه بر آن عامل دیگری که تعریف فرهنگ را ضروری می‌سازد تأثیر تعریف فرهنگ بر حوزه سیاستگذاری و خط‌مشی‌گذاری است. در واقع با توجه به تنوع و تکثر دیدگاه‌ها در حوزه بنیادین فرهنگ، نوع تعریف از فرهنگ است که تا حدود زیادی چارچوب سیاستگذاری فرهنگی را مشخص می‌کند. امروزه کشورهای مختلف در تلاشند تا با ارائه تعاریف ملی از فرهنگ نوع نگاه خود به حوزه فرهنگ را سامان داده و چارچوب متمایزی برای خط‌مشی‌گذاری فرهنگی برای خود فراهم آورند. این تعاریف خود ملهم و منتج از نظام‌های فکری و ارزشی کلان جامعه می‌باشد. تعاریف ملی از فرهنگ به دنبال آن است تا نظام ارزشی جامعه در حوزه خط‌مشی‌گذاری فرهنگی نیز امتداد یابد.

فیاض (۱۳۷۳) با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع تعریف فرهنگ، نشان می‌دهد که چگونگی تعریف فرهنگ کاملاً بر حوزه خط‌مشی‌گذاری حاکم بوده و بر آن تأثیرگذار است. وی در ادامه با اتخاذ رویکرد مردم‌شناختی پنج دسته کلان از تعاریف فرهنگ (که هر کدام نتایج سیاستگذارانه متفاوتی دارند) ارائه می‌دهد که عبارتند از: ۱- دیدگاه مارکسیستی یا تضادگرایانه، ۲- دیدگاه تکامل‌گرایانه، ۳- دیدگاه ساختی، ۴- دیدگاه کارکردگرایی و ۵- دیدگاه عوام‌گرایی فرهنگی. در این راستا به عنوان مثال در دیدگاه اول فرهنگ روبنایی است که روابط اقتصادی آن را تعیین می‌کند، خط‌مشی‌گذاری فرهنگی مبتنی بر برنامه‌ریزی اقتصادی بوده و رویکردی مکانیکی به فرهنگ به دنبال دارد.

۲-۱-۲- درآمدی بر مفهوم فرهنگ

واژه فرهنگ به معنایی که امروزه به کار می‌رود حاصل یک تحول تاریخی است و فرهنگ در هر زبان تحولی خاص را پیموده است که تنها با توجه به سرنوشت این واژه در هر مورد قابل درک است. «تاریخ مفهوم فرهنگ چنانکه امروز در علم بکار می‌رود داستان پدید آمدن یک مفهوم تازه است از میان فحواهای گوناگون یک واژه موجود که اندک اندک از آن بیرون کشیده شده است»(آشوری، ۱۳۵۹: ۱۵) واژه فرهنگ در فارسی مرکب از دو جزء «فر» و «هنگ» است. «فر» پیشوند و به معنای جلو، بالا، بر، پیش و «هنگ» از ریشه باستانی و به معنی کشیدن و سنگین وزن می‌باشد. این واژه مرکب در ادبیات فارسی برای معانی گوناگونی چون علم و دانش، فنون و حرفه‌ها، هنر و مانند آن بکار رفته است که با معانی برخاسته از ریشه کلمه متفاوت است.

واژه فرهنگ نخستین بار در زبان‌های اروپایی به کار رفت. واژه  culture نخستین بار پس از سال ۱۷۵۰ میلادی و در زبان آلمانی بکار رفته است. فرهنگ در زبان‌های اروپایی نخست به معنای پروراندن و کشت و کار و تولید در عرصه کشاورزی و باغداری و مانند آن به کار رفته است. بعدها و در اوایل قرن ۱۶ میلادی، همراه با تحولاتی که در اروپای بعد از رنسانس و انقلاب صنعتی حاصل شد تغییراتی پیدا کرد و مفاهیمی مانند بهسازی و پیشرفت و رشد و ترقی و تکامل و خردگرایی و روشنگری جایگزین آن شد. «در زبان‌های رومانسی و انگلیسی در ابتدا واژه civilization به جای culture استفاده کرده و از آن معانی پرورش، بهسازی، تهذیب یا پیشرفت اجتماعی را اراده می‌کردند.» (آشوری، ۱۳۵۹: ۱۶)

مقوله و مفهوم فرهنگ یکی از پرکاربردترین واژه‌ها در زندگی اجتماعی انسان‌هاست و نمی‌توان حد و حدود مشخصی برای کاربرد این مفهوم قائل شد. چنان که امروزه تعاریف و ویژگی‌های مختلفی از این مفهوم ارائه شده است که با توجه به جهان‌بینی‌ها، ارزش‌ها، ایدئولوژی‌ها و نوع استفاده و کاربرد مورد نظر، این مفهوم را تعریف و طبقه‌بندی می‌کنند و عمدتاً ابعاد جامعه‌شناسانه، مردم‌شناسانه و روانشناسانه آن در نظر گرفته می‌شود.

در سده‌های اخیر فرهنگ در جامعه ما نیز نوسانات زیادی داشته است انتخاب فرهنگ به جای واژه معارف، سپس انتخاب واژه آموزش و پرورش به جای آن و همراهی و معیت آن با هنر، علوم، آموزش عالی، ارشاد و امثال آن مؤید این امر است. از سوی دیگر استعمال واژه فرهنگ در متون قدیمی زبان و ادبیات و همچنین متون روایی و اسلامی نشانگر وجه دینی و معنوی و الهی و اخلاق و تربیت مبتنی بر آن بوده است. این نقطه تفاوت معنی فرهنگ در ادبیات جامعه ایران با معنی فرهنگ در تلقی شایع آن پس از رنسانس است. (رفیع، ۱۳۷۴: ۲۶۳ و ۲۷۹)

۳-۱-۲- تعریف فرهنگ

فرهنگ واژه گسترده‌ای است که بحث‌های بسیار زیادی پیرامون تعریف آن میان صاحب‌نظران و پژوهشگران حیطه مطالعات فرهنگی وجود دارد. «پهلوان»، در کتاب «فرهنگ و تمدن» فراهم آوردن تعریفی واحد از فرهنگ را نه تنها کاری دشوار که غیرممکن می‌شمارد و اظهار می‌کند که «کلاکون»[۱] و «کروبر»[۲] در تلاشی برای جمع آوری تعاریف فرهنگ تا نیمه قرن بیستم حدود ۱۶۴ تعریف از این مفهوم ارائه داده‌اند(پهلوان، ۱۳۸۸: ۶۸). این تعاریف پس از گذشت ۵۰ سال به حدود سه برابر افزایش پیدا کرده است که خود نشانگر افزایش استفاده از فرهنگ در دوره جدید است.


جهت دانلود متن کامل تحقیق رابطه فرهنگ و پوشش کلیک نمایید

   


پیشینه تحقیق و پایان نامه

جمعه 2 تیر 1396 نویسنده: نگار موسوی |

پیشینه و مبانی نظری مقالات و تحقیق های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش به صورت فایل ورد آماده گردید

پایان نامه نظریه های جامعه شبکه ای، استفاده ورضامندی و ساخت بندی گیدنز
پایان نامه نظریه های بهزیستی روان شناختی و سازگاری اجتماعی و روان شناسی بالینی شادکامی
پایان نامه نظریه استفاده و رضامندی و رویکرد های مکتب مطالعات فرهنگی
پایان نامه مفهوم و اهمیت و ضرورت سواد رسانه ای و اصول و رویکردهای نظری سواد رسانه ای و مفهوم سواد رسانه ای و ارتباط آن با رسانه جمعی
پایان نامه مفهوم دین و اینترنت و شبکه اجتماعی و ارتباط میان دین و شبکه های اجتماعی و نظریات حوزه علوم ارتباطات
پایان نامه مفهوم بازنمایی، نشانه‌شناسی و همسر دوم و نظریه های مربوط به آن
پایان نامه مفاهیم و کارکرد های سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های غیر دولتی جوان و تاریخچه اینترنت و فضای مجازی و پیامد های آن
پایان نامه مشارکت سیاسی و ویژگی‌های مشارکت و نقش رسانه‌ها در سازماندهی توسعه و مدیریت بحران‌های سیاسی
پایان نامه فرسودگی شغلی، مراحل و عوارض و رویکرد های آن، رویکرد های جدید در ارگونومی و تأثیر نگرش حرفه ای بر عملکرد دبیران
پایان نامه شکل گیری و تحول شبکه های اجتماعی در جهان و ایران و شبکه اجتماعی فیس بوک و اثرات فضای مجازی بر دین و نظریات در مورد شبکه های اجتماعی
پایان نامه سیر تاریخی تلویزیون در جهان و افغانستان و نقش تلویزیون در توسعۀ سیاسی و نظریۀ های ارتباطاتی با تأکید بر توسعۀ سیاسی
پایان نامه زندگی نامه و مروری اجمالی به افکار و اندیشه های هابرماس و حوزه عمومی و تاریخچه آن  
پایان نامه دیدگاه ها و مکاتب موجود در مورد اخلاق و دیدگاه صاحب نظران مسلمان راجع به اخلاق
پایان نامه تبلیغات و نظریه برجسته سازی و انتقاد های وارده بر آن
پایان نامه تاریخچه و مولفه های دیپلماسی عمومی و تعریف دیپلماسی عمومی از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل
پایان نامه تاریخچه سوء مصرف مواد و نشانه ها و عوارض آن، دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی، الگوهای باورهای فراشناختی
پایان نامه پرخاشگری و راه های کنترل آن، تعامل والد–فرزند و رویکرد های نظری به آن
پایان نامه اهداف و رسالت های آموزش های مهارتی و نقش آن در اشتغال و رابطه میان آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار
پایان نامه الگوها و دیدگاه های مربوط به رشد اختلالات روانی در کودک و مراحل رشد شناختی پیاژه و جایگاه اضطراب در رشد شناختی کودکان
پایان نامه اعتماد و اعتماد سیاسی و اعتماد در بین جامعه شناسان و عوامل ایجاد کننده اعتماد و کارکرد سرمایه اجتماعی و نقش رسانه ها


   


پیشینه و مبانی نظری تحقیق

جمعه 2 تیر 1396 نویسنده: نگار موسوی |

پیشینه و مبانی نظری مقالات و تحقیق های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش به صورت فایل ورد آماده گردید

پایان نامه هیجان و ابعاد آن (خوشایندی، برانگیختگی، غلبه)
پایان نامه نظریه های مرتبط با اهمال کاری، خود تنظیمی و هوش هیجانی
پایان نامه نظریه های شخصیت و الگوهای مربوط به سبک های فرزندپروری و مدل های تاب آوری
پایان نامه نظریه های روانشناسی، روان شناسی اجتماعی وجامعه شناسی درباره رضایت از زندگی
پایان نامه نظریه هاو عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی و رضایت شغلی
پایان نامه نظریه ها و مدل های مشارکت
پایان نامه نظریات مربوط به رفتارهای بازیافت و پایان نامهات انجام شده
پایان نامه نظریات کلاسیک و جدید پیامدهای فناوری های ارتباطی و نظریات جامعه شناسان پیرامون جامعه اطلاعاتی
پایان نامه صدقه ، تعاون و اهمیت صدقه و کمک به همنوع در جامعه ی اسلامی و نظریات اسلام و جامعه شناسان
پایان نامه شهرک صنعتی و تئوری‌های توسعه و فعالیت های صنعتی
پایان نامه راهبردهای شناختی و فراشناختی و نظریه های مرتبط با انگیزش پیشرفت
پایان نامه خودکشی و رویکردهای خودکشی ، شخصیت و نظریه‏های روانشناسی شخصیت
پایان نامه حسابرسی و تقلب در حسابرسی صورتهای مالی
پایان نامه تعلیم و تربیت، تعاریف و مفاهیم مربوط به آن و سبک های فرزند پروری
پایان نامه تعارض، سبک های رویارویی با آن و پیامدهای مختلف تعارض و نظریه های شخصیت
پایان نامه تاریخچه و دیدگاه های مرتبط با خوش بینی، نظریه های شخصیت و دلبستگی
پایان نامه اینترنت یک ابزار تاثیر گذار بزرگراههای ارتباطی
پایان نامه انجام شده بر سلامت روانی و جسمانی و رویکردهای نظری وتجربی درموردعوامل تأثیرگذار بر سلامت سالمندان
پایان نامه ادراک، حرکت و تئوری های ادراکی – حرکتی
پایان نامه ابعاد و عوامل موثر بر تعهد سازمانی و نظریه های مرتبط با خصوصیات شغلی و شخصیت


   


مقاله اثر بلایای طبیعی بر محیط زیست  شامل 26 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله  های جامع و کامل در مورد  اثر بلایای طبیعی بر محیط زیست  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

تخریب زیستگاه یکی از مهمترین عوامل انقراض و نابودی گونه‌هاست. این تخریب به دو صورت رخ می‌دهد:

الف_ تخریبی که متأسفانه ناشی از فعالیت‌های نادرست و خودخواهانه‌ی انسان‌هاست و بر اساس برآورد IUCN اولین عامل انهدام گونه‌های حیات وحش به حساب می‌آید. (باعث انقراض ۱۲۷ گونه ماهی، ۲۷ دوزیست، ۴۰ خزنده، ۱۰۲ پرنده و ۱۵۳ پستاندار در سال ۱۹۸۰ میلادی و به طور کلی ۳۰% انهدام گونه‌هاست).

ب_ بلایای طبیعی

Shaffer چهار دلیل برای انقراض گونه‌ها بیان می‌کند:

وقایع اتفاقی در زیستگاه
وقایع اتفاقی در دینامیزم جمعیت
بلایای طبیعی
احتمالات ژنتیکی

بلایای طبیعی از طریق اثراتی که بر محیط زیست می‌گذارند، در بیشتر موارد به علت تخریب زیستگاه گونه‌ها و به علت عدم سازگاری گونه‌های زنده‌ مانده با محیط تخریب شده و تغییر یافته‌ی جدید باعث از بین رفتن گونه و حتی انقراض گونه‌ها می شوند.

توفان‌ها، گردبادها، سیل‌ها و … و در کل اقلیم و آب و هوا اثرات غیر مستقیم زیادی روی مرگ و میر یا جمعیت حیات وحش و گونه‌ها دارند، به عنوان مثال روی غذا، آب، انگل‌ها یا جمعیت شکارچیان اثر می‌گذارند. بلایای طبیعی به طور مستقیم می‌تواند یک عامل مرگ و میر باشد. توفان ناگهانی می‌تواند تمام پرندگان مهاجر را از بین ببرد، یا سرمای ناگهانی می‌تواند باعث نابودی بسیاری از جمعیت‌های حیات وحش شود. البته اثرات معمول آب و هوا پیش از آنکه اثرات مخرب داشته باشد می‌تواند باعث از بین بردن مازاد جمعیت شود. به عنوان مثال قرقاول در تراکم متوسط می‌تواند مکان‌های آشیانه‌سازی مناسبی را پیدا کند، اگر جمعیت بیش از اندازه زیاد شود، بعضی از قرقاول‌ها مکان‌های مناسب آشیانه‌سازی را پیدا نکرده و در فضای آزاد و مکان‌های آسیب‌پذیر، جایی که حتی آب و هوای نرمال باعث نابودی تخم‌ها می‌گردد، آشیانه‌سازی می‌کنند…

مقدمه

محیط زیست شامل محیط انسانی و محیط طبیعی است. بررسی اثر بلایای طبیعی بر روی محیط انسانی بطور گسترده و توسط کشورهای مختلف، بالاخص کشورهای بلاخیز مانند ژاپن، چین، امریکا و … صورت گرفته است. متأسفانه بررسی آثار این بلایا بر روی محیط طبیعی به خاطر اهمیت کمتر آن نسبت به محیط انسانی به طور گسترده و کامل صورت نگرفته است.

در این مقاله ضمن معرفی بعضی از بلایای طبیعی به بررسی آثار این بلایا روی محیط طبیعی پرداخته می‌شود. بلایای طبیعی در اغلب موارد به خاطر تغییراتی که در محیط به وجود می‌آورند، باعث از بین رفتن شرایط مناسب محیط زندگی گونه‌های گیاهی و به تبع آن گونه‌های جانوری منطقه می‌شوند، حتی در بعضی مواقع در صورت عدم سازگاری گونه‌ها با شرایط جدید، باعث انقراض گونه‌ها می‌شوند.

توفان‌ها، گردبادها، مواد مذاب آتشفشان‌ها، خاکسترهای ناشی از فعالیت‌های آتشفشان‌ها، از بین رفتن پوشش گیاهی در اثر بیابان‌زایی، خشکسالی، از بین رفتن خاک مناسب بر اثر توفان، سیل، یخ‌زدگی، آتش‌سوزی حاصل از گرمای شدید، خشکسالی، رعد و برق و … و در کل اقلیم و آب و هوا از جنبه های مختلف اثرات غیر مستقیم زیادی بر روی گونه‌های گیاهی، جمعیت حیات وحش و … در یک منطقه می‌باشند. همچنین این عوامل می‌توانند بصورت مستقیم یک عامل مرگ و میر یا افزایش جمعیت در یک منطقه باشند. یک توفان ناگهانی می‌تواند بیشتر پرندگان مهاجر را از بین ببرد.

بلایای طبیعی می‌توانند با از بین بردن رقبای یک گونه یا مساعدتر کردن شرایط باعث رشد و پراکنش جمعیت گونه‌ی دیگر شوند.

هر یک از عناصر جوی به تنهایی می‌توانند بلایای مهمی مانند افزایش دما و گرما زدگی، سرعت‌های زیاد باد و وقوع توفان، بارش های تندری و وقوع تگرگ، یخبندان و سرمازدگی و … را ایجاد کنند. اما بیشترین خسارت جانبی و مالی بر اثر پدیده‌های جوی ترکیبی و خطرات ثانویه ی ناشی از آن‌ها می‌باشد، مانند توفان، رعد و برق و خشکسالی‌ها، سیل، آتش‌سوزی و …

رویدادهای جوی بیشترین خسارت جانبی را در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و بیشترین خسارت مالی را در کشورهای بیشتر توسعه یافته ایجاد می‌کنند. در سال‌های اخیر نگرانی دانشمندان در مورد تغییرات اقلیمی ناشی از دخالت‌های بی‌رویه‌ی بشر در طبیعت و افزایش آلودگی‌های جوی بیشتر شده است. افزایش دمای سطح زمین که از نیمه‌ی دوم قرن اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است، معلول عواملی چون افزایش فعالیت‌های صنعتی و تولید روز افزون گازهای گلخانه‌ای است.

برخی از بلایای طبیعی از جمله زمین‌لرزه، نشست و فروریزش زمین، در نقاط جغرافیایی خاص اتفاق می‌افتند. در صورتی که انواع دیگر مثل گسیختگی دامنه‌ای یا جریان سیل ممکن است در هر جایی که شرایط آماده باشد، به وقوع بپیوندد، از فعالیت برخی از آن‌ها می‌توان جلوگیری کرد، ولی وقوع برخی دیگر اجتناب ناپذیر است.

تمام حوادث و بلایای زمین‌شناسی که معمولاً به صورت طبیعی اتفاق می‌افتند، ممکن است بر اثر دخالت انسان نیز ایجاد شوند. در مواردی بزرگی و تواتر رخداد این خطرهای القایی به مراتب بیشتر از حالت طبیعی آن‌هاست. آثار بلایای طبیعی بر محیط زیست معمولاً با شدت‌های متفاوت یکی است:

تغییر و تخریب محیط و در اکثر مواقع از بین رفتن اکوسیستم‌ها و جمعیت‌های موجودات، یا به صورت مستقیم یا با از بین رفتن زیستگاه، منابع غذایی، سرپناه و … .


جهت دانلود متن کامل مقاله اثر بلایای طبیعی بر محیط زیست کلیک نمایید

   


پروژه کارآموزی مراحل ساختمان سازی  شامل 60 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پروژه های جامع و کامل در مورد  کارآموزی مراحل ساختمان سازی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

شکر وسپاس  بی پایان بر درگاه خدای تبارک وتعالی که تا این مرحله زندگی مرا یاری نموده است.

من سعی کردم در این مجموعه تمامی مراحلی که در یک گارگاه انجام می شود را به صورت گزارش در بیاورم این پروژه شامل دو  فصل می باشد که در فصل اول توضیح کلی در مورد طراحی ،مدیریت و مصالح شناسی بحث شده است  ودر فصل دوم گزارش پروژه  ودر بعضی قسمت های این   برای درک بیشتر مراحل پروژه مجبور به توضیح  کلی که منبع از کتاب بوده  تا مخاطبین عزیز استفاده کامل را ببرند.

اهمیت و کاربرد مدیریت فنی

مدیریت را می توان استعداد دستیابی به حداکثر کیفیت و کمیت تولیدات در برابر حداقل هزینه و کار تعبیر نمود . در حقیقت آگاهی از ارزش وقت ، کار ، مواد و مصالح و وسایل از ضروریات اولیه امر مدیریت صحیح به حساب می آید و مدیر خوب آن است که پیوسته مراقب و درصدد پیدا کردن روشهای مناسب و بهتری جهت برگزاری و انجام کارها و بهبود بخشیدن به اوضاع کار باشد .

امروزه با توجه به پیچیده بودن پروژه های بزرگ ساختمانی و در نظر گرفتن تشکیلات کارگری و قوانین کار و ماشین آلات ساختمانی ، همگی باعث می شود که مسئله مدیریت یک فن و علم پدیدار شود .

موفقیت یک مدیر خوب در صورتی خواهد بود که بتواند هماهنگی لازم را در زیر بخش های تشکیلات به وجود آورد از جمله آن :

۱ . تقسیم مناسب مسئولیت به اداره کنندگان و واگذاری اختیارات لازم با داشتن نظارت کامل و اعطای کار و خواستن مسئولیت انجام کارها .

۲ . داشتن تعداد کافی اشخاص ذیصلاح در امر مدیریت .

۳ . داشتن استعداد رهبری و مدیریت .

۴ . آگاهی به امور مالی و سیستم های حسابداری و تعیین درآمدها و هزینه ها .

بررسی ضرورت اجرای یک طرح در یک منطقه

به طور کلی انجام مطالعات اولیه فنی و اقتصادی و توجیهات لازم آن با در نظر گرفتن خصوصیات خاص هر پروژه و محل اجرای آن از ضروریات اجرای یک طرح در یک منطقه است .

نتایج این مطالعات اولیه به صورت یک گزارش کامل و جامع در مورد پروژه مورد نظر برای کارفرما فراهم می گردد که دفتر فنی کارفرما پس از مطالعه دقیق این گزارش و در صورت توجیه داشتن آن اعتبار لازم را برای اجرای طرح در اختیار مجریان قرار می دهد .

خطوط کلی بررسی ضرورت اجرای یک طرح در منطقه را می توان به شرح ذیل  خلاصه نمود :

۱ . انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های تولیدی ، شناخت امکانات فنی ، مالی ، انسانی ، زمین و نیازها ، توجیهات ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی .

۲ . انجام مذاکره و تبادل نظر لازم با مقامات و مسئولین منطقه و مؤسسات پیرامون اهداف مذکور و کسب اطلاعات و مجوزهای لازم برای اجرای طرح .

۳ . تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار و ارقام گرد آوری شده در جهت شناخت هر چه بیشتر از مسائل و مشکلات موجود و ضرورت های ایجاد طرح و انجام پیش بینی های لازم برای برطرف کردن نارسایی های موجود .

۴ . مشخص نمودن اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت با توجه به اطلاعات جمع آوری شده .

۵ . تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت دستیابی به اهداف طرح و تخمین هزینه کارهای اجرایی .

شناخت از مسائل اولیه کارگاهی و تجهیز کارگاه

به طور کلی در هر کارگاه ساختمانی بررسی نکاتی چند قبل از شروع هر گونه عملیات لازم و ضروری است که موجب پیشرفت بعدی کار و در نتیجه به پایین آوردن هزینه طرح کمک خواهد کرد .

این بررسی را می توان به مراحل مختلف زیر تقسیم کرد :

الف .  دسترسی ها

بررسی و مشخص نمودن راههای دسترسی به کارگاه ، خیابان های اطراف ، راههای موجود و ایجاد راههای جدید موقتی در صورت لزوم .

ب .  بررسی موقعیت طبیعی و جغرافیایی

بررسی فصول و زمانهای کار ، مدت زمان یخبندان ، بارانی ، طوفانی ، روزهای بسیار گرم ، بررسی عوامل طبیعی زمین مانند کوه ، تپه ، سنگ ، باتلاق ، مرداب .

 ج .  بررسی روشهای مختلف تدارکات مصالح مورد نیاز کارگاه

محل تهیه شن ، ماسه ، سیمان ، آب ، چوب ، تخته داربست ، میخ ، آجر ، آهن ، میلی گرد و . . . و تأمین برق کارگاه .

مرحله دوم :‌  تدوین برنامه اجرایی و تدارکاتی کارگاه

مدت زمان اجرای پروژه و مشکلات و مسائل مربوط به آن در خصوص جزئیات نحوه اجرایی کار و مراحل مختلف زمانبندی آن ، میزان ذخیره سازی و انبارهای مورد نیاز ، تجهیزات و لوازمات ضروری کارگاه .

مرحله سوم :   آماده محل کار سازی

مرحله چهارم :  تهیه و تدارک مصالح لازم

بررسی و تعیین معادن مصالحی نظیر شن ،  ماسه ، سنگ و کارخانجات ، تهیه سیمان ، میلی گرد و چگونگی حمل آنها از معادن و یا کارخانه به محل کارگاه .

مرحله پنجم :  تجهیزات و ماشین آلات

از قبیل ماشین آلات راه سازی ، بتن سازی و حمل بتن ، حمل و نقل مصالح در کارگاه ( دامپر و . . . ) .

ماشین آلات ساختمانی

ماشین آلات ساختمانی دارای تنوع بسیاری می باشند که با توجه به نوع پروژه از آنها استفاده می شود .

اطلاعات مورد نیاز در خصوص کاربرد این وسایل را در دروس مختلف نظیر ماشین آلات راه سازی ، اجرای ساختمان های بتنی و . . . خوانده اید لذا فقط نام آنها ذیلا آمده است .


جهت دانلود متن کامل پروژه کارآموزی مراحل ساختمان سازی کلیک نمایید

   


مقاله سیستم عامل

شنبه 6 خرداد 1396 نویسنده: نگار موسوی |

مقاله سیستم عامل شامل   45 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  سیستم عامل می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

کوچک زیباست . این اساس یونیکس است. برای درک مفهوم این جمله باید سیستم عاملهای نسل سوم را ( که یونیکس نیز از آنهاست) به یاد آورید . سیستم های دایناسورواری بودند که برای انجام همه کار طراحی شده بودند . سیستم عامل ماشینهای IBM 360 نمونه خوبی در این مقوله است. سیستم عاملی که توان شبیه سازی تقریبا تمامی سیستم های عرضه شده تا قبل از خود را داشت و فهرست اشکالات آن یک دفتر به قطر دفتر راهنمای تلفن را تشکیل می داد! ساختارهای اطلاعاتی غول آسا سیستم های ذخیره سازی پرونده بسیار پیچیده زبانهای برنامه نویسیی چون پی ال وان و کوبول که کاربران را تنها در یک سو جهت می داد و در کل دیکتارتوری IBM که هر استفاده کننده ای را در شبکه ایغول آسا اسیر می کرد. تیم های برنامه نوسی IBM  که چون خدایان غیر قابل دسترسی بودند و همه جا با احترام درباره آنها صحبت می شد. چیزی که هیچ کس حتی جرات فکر کردن درباره آن را نمی کرد اصلاح در کاری بود که IBM و دیگر پیروان آن عرضه می کردند. دورانی که یک برنامه نوسی حرفه ای سیستم، مدت زمان درازی را فقط برای یادگیری سیستم عامل صرف می کرد و با احساس شرم اشکالات سیستم عامل را اگر از کم هوشی خود نمی دانست به IBM اطلاع می داد. چه بسیار برنامه های بزرگ تجاری که دوباره نویسی می شدند، زیرا سیست معامل امکان اتصال برنامههای دیگر را به آنها نمی داد.

به هر حال یونیکس وارد بازار شد. سیستم عاملی که همه چیز در آن به هم شبیه بود، نحوه چاپ روی چاپگر نوشتن روی صفحه پایانی ویا ذخیره اطلاعات در پرونده ها همه و همه به یک صورت انجام می پذیرفت. و از همه مهمتر لیست برنامه سیستم عامل را در هر کتابخانه ای می شد پیدا کرد. برنام های یونیکس به راحتی می توانند ورودی و خروجی خود را به برنامه های دیگر بدهند و بدین صورت هیچگاه نیازی به برنامه های غول آسا پیدا نمی شود. هر سیستمی هر چقدر هم پیچیده باشد می تواند از مجموعه از برنامه های کوچک به وجود آید که ورودی و خروجی خود را به یکدیگر متصل نموده اند.

برای به دست آوردن دیدی کلی از یونیکس، شناخت عوامل زیر ضروری است:

۱- پیکر بندی سیستم عامل: هسته مرکزی سیستم  عامل یونیکس جز کوچکی از آن را تشکیل می دهد ولی ای جز از اهمیت اساسی برخوردار استکه رابط کاربر و سیستم  عامل می باشد و در شکل ۱ مشهود است.

 این ساختار کلی شبیه به ساختار PC-DOS است. Kernal یا هسته مرکزی در آنجا از دو پرونده IBMBIO.sys و IBMDOS.sys تشکیل می شود و پیوست پرونده ای به نام command.com است. تفاوت در ویژگیهای هسته مرکزی و قدرت بسیار بیشتر پوسته های یونیکس است. اولا هر سیستم  یونیکس دارای چند پوسته است که کاربر می تواند هر کدام را که بخواهد انتخاب کند. (پوسته استاندارد، پوسته محدود، پوسته تصویری، پوسته C، پوسته UUCP) هر کدام از این پوسته ها قابلیت های متفاوتی دارند.

یونیکس ار روش انتقال به دورن، و انتقال به بیرون نیز استفاده می کند. در این روش اگر حجم پرونده در حال اجرا بیش از ظرفیت حافظه ماشین باشد . مقداری از محتویات حافظه به دیسک سخت منتقل می شود و حافظه را در اختیار پرونده درحال اجرا قرار می دهد . پس از اتمام پرونده یا پایان نوبت آن محتویات منتقل شده دوباره به حافظه باز می گردند. این روش به یونیکس اجازه می دهد پرونده هایی بزرگتر از حجم حافظه اصلی سیستم  را در آن واحد اجرارکند.

یونیکس برای برقراری ارتباط بین عملیات مختلف سیستم  روشهای بسیار جالبی را در اختیار کاربران قرار می دهد. استفاده از حافظه به اشتراک گذارده شده، خط لوله ها کنترل کنندههای خط و انتقال پیام از روشهایی هستند که دو یا چند برنامه درحال اجرا می توانند با هم ارتباط برقرار کنند.

مدیریت حافظه در UNIX و SOLARIS

از آنجا که قرار است یونیکس مستقل از ماشین باشد، طرح مدیریت حافظه از سیستمی به سیستم  دیگر فرق می کند. گونه های اولیه یونیکس به طور ساده از بخش بندی پویا و بدون هیچ طرح حافظه مجازی استفاده می کردند. پیاده سازیهای کنونی، از جمله SVR4 و solaris 2x از حافظه مجازی صفحه بندی شده سود می برند.


جهت دانلود متن کامل مقاله سیستم عامل کلیک نمایید

   


مقاله فارسی ساز

شنبه 6 خرداد 1396 نویسنده: نگار موسوی |

مقاله فارسی ساز شامل   53 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  فارسی ساز می باشد

مقدمه

فارسی ساز به هر نرم افزار یا سخت افزار جانبی یا تعویض کننده محیط یک نرم افزار یا دستگاه دیگر که امکان تایپ فارسی را برای کاربر فراهم کند فارسی ساز گفته می شود.

تجهیزات اداری و کامپیوتری از ابتدای ورود به بازار ایران با بزرگترین اشکالی که روبه رو هستند پشتیبانی نکردن زبان فارسی در این تجهیزات است و این در حالی است که این تجهیزات به راحتی زبانهای مشابه از جمله عربی را پشتیبانی می کنند البته این مشکل در زمان قبل از انقلاب برای زبان فارسی وجود نداشت و این اشکالات همه بعد از تحمیلهای اقتصادی ایران بوجود آمد. در ابتدا تصمیم خاصی برای اصطلاح این تجهیزات و امکان استفاده از حروف فارسی در نظر گرفته نشد و معمولاً بصورت لاتین کارها انجام می شد ولی بعد از مدتی مشکلات ناشی از استفاده این تجهیزات مشخص شد. مهمترین این مشکلات نبود سواد لازم برای خواندن متون لاتین توسط مردم بود. مثلاً دستور کار یک دارو و یا یک وسیله برقی را در نظر بگیرید. چنانچه سازنده یک توصیه مهم را در مورد یک دارو در بروشور نوشته باشد و مصرف کننده در اثر بی اطلاعی از آن، دارو را غلط مصرف کند و یا حتی نتواند تاریخ مصرف آن را بخواند ممکن است خسارتهای جیران ناپذیری به وی وارد شود. یا کاربری را در نظر بگیرید که نمی تواند تلویزیونی را که خریداری کرد روشن کند! مسئله بعدی که تقریباَ لطمه بسیار زیادی به زبان فارسی وارد کرد جایگزین واژه های لاتین بخاطر استعمال زیاد می باشد.

در طی چند سال اخیر (تقریباَ بعد از دهه ۸۰ میلادی) با بهبود اوضاع اقتصادی و پیشرفت سطح علمی کشور نیاز به استفاده از زبان فارسی جدی گرفته شد و متخصصین و تکنسین های مختلف برای رفع این مشکل شروع به کار کردند. در ابتدا این فعالیتها بعلت هزینه بر بودن چندان مورد توجه قرار نگرفت و فقط در مواردی که بدون وجود امکانات فارسی کار غیرممکن بود معادل سازی انجام شد. مثلاَ چاپگرهای اداری که حتماَ باید فارسی چاپ می کردند معادل سازی شدند. متأسفانه هنوز هم تقریباَ در صنعت این مسئله چندان جدی تلقی نمی شود که متن راهنما کالاها کاملاَ فارسی باشد به عنوان مثال این موضوع را می توانید بر روی کنسروها و یا نوشیدنی های مختلف ملاحظه کنید اکثر تاریخهای مصرف چاپ شده بصورت لاتین می باشد و این در حالی است که دستگاههای چاپ حرارتی مورد استفاده در این صنایع براحتی می توانند فارسی چاپ کنند.

فارسی سازها در کامپیوترهای شخصی (PC) بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند شاید مهمترین دلایل آن استفاده از این کامپیوترها در ادارات دولتی و افزایش روزافزون استفاده از آنها در منازل می باشد. در ادامه تعدادی از فارسی سازهای محیط های مختلف این کامپیوترها را معرفی می کنیم.

۱-  فارسی سازهای محیط DOS

این فارسی سازها پس از اجرا توسط کاربر در حافظه مقیم می شوند. اصولاَ این نوع برنامه ها از دو قسمت اصلی تشکیل شده اند. ۱- تغییر دهنده محیط: این قسمت با تغیییر در RAM سیستم و در قسمتی که کاراکترها ذخیره شده اند کاراکترهای فارسی را به محیط اضافه می کند کاراکترها در DOS به صورت یک ماتریس  ذخیره می شوند که به راحتی قابل تغییرند.

۲- قسمت کنترل: این قسمت که در حافظه مقیم می شود منتظر یک رویداد خاص از طرف کاربر شده (مثلاً فشردن دو شیفت) و سپس شروع به کار می کند. این قسمت با گرفتن کاراکترهای وارد شده توسط کاربر و تبدیل آنها به معادل فارسی عمل می کند مثلاَ چنانچه کاربرکلید A را فشرده باشد این برنامه آن را تبدیل به کد حرف ش می کند.

 

۲- فارسی ساز ویندوز ۳٫x

ویندوز ۳٫x که یک برنامه برای راحتی کار در سیستم عامل DOS طراحی شده بود بزودی می توانست در بین کاربران مطرح شود و جایگاه خاصی را بدست آورد. این نرم افزار از یک محیط گرافیکی قوی بهره می برد که با همین امکان محبوبیت زیادی بدست آورد. این نرم افزار که پایه و اساس نسخه های بعدی بود برای تغییر زبان از روشی استفاده می کرد که تقریباً همچنان دست نخورده باقی مانده است. در این نرم افزار کاراکترها در تخته کاراکترهایی ذخیره می شوند و کاربر براحتی می تواند این تخته کاراکترها را عوض کند و شکل دلخواه خود را بسازد.

 

۳- ویندوز ۹۵ و ۹۸

این دو نرم افزار خود به صورت سیستم عامل درآمده و بر مبنای ویندوز ۳٫x ساخته شده اند. در این سیستم سعی بر این بوده تا پشتیبانی از تمام زبانهای زنده دنیا بعمل آید ولی این مجموعه هنوز کامل نشده است.

 

۴- ویندوز ۲۰۰۰ به بعد و XP

در این نسخه ها تقریباً مجموعه کاملی جمع آوری شده و تقریباً همه زبان های زنده دنیا پشتیبانی می شوند. فارسی نیز به صورت یک کدپیج استاندارد درآمده و به راحتی قابل دسترسی است.

فصل اول:

چگونگی عملکرد نرم افزار

فعال کردن امکان تایپ فارسی در ویندوز ۹۸ عربی

همانطور که اشاره شد در این نسخه سعی بر آن بوده که از همه زبانهای زنده پشتیبانی شود ولی فارسی به صورت یک زبان استاندارد هنوز مطرح نشده بود و کدپیج استانداردی نداشته است ولی فایلهای کدپیج فارسی که بعدها به صورت استاندارد درآمد توسط مایکروسافت عرضه شده تا علاقمندان بتوانند از آن استفاده کنند.


جهت دانلود متن کامل مقاله فارسی ساز  کلیک نمایید

   


پرسشنامه پردازش شناختی

یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 نویسنده: نگار موسوی |

پرسشنامه پردازش شناختی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  پردازش شناختی  بوده دارای 10  صفحه می باشد

پرسشنامه پردازش شناختی

پرسشنامه پردازش شناختی (CPI) که کروز در سال ۱۹۹۹ برای کمک به روند تشخیص افتراقی[۱] اختلال یادگیری  خاص برای سنین ۷ تا ۱۹ سال تهیه نموده است مبتنی بر مرور کامل جریان عصب شناختی، اندازه گیری رسمی شناختی از ۱۲۰۰ دانش­آموز، مصاحبه با بیش از صد والدین و دانش­آموز و مشاهده مستقیم رفتار افراد با اختلال یادگیری است. مشخص شده است که این پرسشنامه می­تواند پایایی افتراقی زیر گروه­های خاص اختلال یادگیری و ترویج درک واضح­تر اختلال یادگیری همراه با مداخلات آموزشی مناسب بدست بدهد.  این پرسشنامه در یک فرآیند دو مرحله­ای استاندارد­ شده که بیش از یک سال به طول انجامیده است. مرحله اول فرایند، شامل توزیع فرم­های نمره دهی  CPI به بیش از ۵۰۰۰ خانواده در منطقه برون شهری مینه­سوتا بود که حدودا ۱۰۰۰ نفر از والدین و دانش­آموزان فرم نمره­دهی را تکمیل کرده و برای تحلیل اطلاعات تحویل دادند. فاز دوم، شامل ارسال یک برنامه نمره­دهی CPI  روی شبکه اینترنتی بود که هر شخص با اتصال به اینترنت مجاز به شرکت در فرآیند استاندارد سازی بود که جمع آوری داده­ها را از سراسر آمریکا آسان کرد. در نهایت هدف این ابزار آن بود که بتواند مکمل شیو­های استاندارد اندازه گیری و همچنین اطلاعات کمی باشد که والدین در مورد یادگیری فرزندان و مهارت شناختی و مهارت­های یادگیری آنان ارائه داده اند. مدل پردازش اطلاعات انتخاب شده برای  CPIشامل ۶ حوزه عمومی از پردازش شناختی است که هر کدام بر اساس نظریه­های پژوهشی یادگیری و شناخت می­باشند. این شش حوزه شامل پردازش بینایی (۱۰ سوال)، پردازش شنوایی (۱۰ سوال)، پردازش متوالی/منطقی (۹ سوال)، پردازش مفهومی/انتزاعی (۱۰ سوال)، سرعت پردازش (۱۰ سوال) و توجه (۹ سوال) می­باشد. این حوزه­های گسترده پردازش به دلیل حمایت قوی تاریخی و تجربی به همراه مفاهیم آموزشی مستقیم که هر یک ارائه می­دهند، انتخاب شده­اند. سنجش شنوایی و بینایی قدیمی­ترین و گسترده­ترین بخش­های حوزه­های تحقیق شده پردازش هستند. وقتی مفهوم اختلال یادگیری برای اولین بار مطرح شد، این دو بخش حوزه­های پردازش اولیه بوند. مقیاس­های هوشی مختلف از قبیل مقیاس وکسلر[۲]، مک کارتی[۳]،  آزمون ترسیم یک داستان[۴]، استنفورد-بینه[۵] و غیره به تاکید بر این حوزه­های اولیه ادامه دادند. حوزه پردازش متوالی/ مفهومی که گاهی اوقات به عنوان پردازش متوالی/ همزمان یا پردازش متوالی/ جامع نامیده می­شود، سنجش آن به طور مستقیم از طریق تحقیقات عصب شناختی[۶] گسترده تکامل یافته است. سرعت پردازش، یکی از حوزه­های پردازش شناختی اخیرا شناسایی شده که به خوبی  از طریق پژوهش پشتیبانی شده است. سرعت واقعی انتقال عصبی اندازه گیری شده و همبستگی منفی آن با برخی از انواع مشکلات یادگیری (به عنوان مثال، سرعت پردازش کم برابر است با احتمال زیاد مشکلات یادگیری) مشخص شده است. حوزه عملکرد اجرایی[۷]، با توجه به افزایش محبوبیت این ساختار شناختی در جوامع آموزشی و سلامت روانی[۸] به نسخه پنجم CPI اضافه شده است. این حوزه اشاره به توانایی کلی برای مدیریت و یا نظارت بر تمام فرآیندهای مختلف شناختی و عاطفی دارد، این شامل شروع، برنامه­ریزی، سازماندهی، اجرای وظایف مختلف و همچنین توانایی کنار آمدن با تغییر و یا تنظیم پاسخ­های عاطفی است. افراد با مسائل مربوط به عملکرد اجرایی اغلب نیاز به ساختار بیرونی[۹] (به عنوان مثال، لیست­ها، برنامه­ها و غیره) دارند و عموما به خوبی به افزایش ساختار و قابلیت پیش­بینی در زندگی خود پاسخ می­دهند. ضعف در این زمینه اغلب با اختلال نقص توجه[۱۰] همراه است (کروز، ۱۹۹۹)

هدف از هر مدل پردازش اطلاعات این است که به توضیح دلایلی برای مشکلات آموزشی تجربه شده توسط دانش­آموزان بپردازد. مدل پردازش استفاده شده در CPI، نه تنها به توضیح مشکلات موجود کمک می­کند بلکه هدایت خاص به همراه مداخلات، با قدرت پیش­بینی مشکلات دیگر حوزه­ه­ها ( آموزشی و غیر آموزشی) را که عموما به یک سبک خاص پردازش اطلاعات وابسته هستند، فراهم می­کند (کروز، ۱۹۹۹) . CPIبه عنوان بخشی از یک ابزار ارزیابی جامع[۱۱]  به کار گرفته می­شود و تنها وسیله برای شناسایی اختلال یادگیری در نظر گرفته نشده است، اما به عنوان یکی از اجزای ارزیابی آموزشی گسترده مناسب است. ممکن است مناسب­ترین استفاده از CPI به عنوان یک ابزار غربالگری قبل از ارجاع[۱۲] برای ارائه نشانه­های اولیه سبک یادگیری/ پردازش دانش­آموزان برای پیگیری به وسیله ابزارهای جامع­تر شناختی و تحصیلی است (کروز، ۱۹۹۹).


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه پردازش شناختی کلیک نمایید

   


پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک

یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 نویسنده: نگار موسوی |

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  اضطراب اجتماعی جرابک  بوده دارای 2  صفحه می باشد

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک[۱]

معرفی ابزار: این پرسشنامه در سال ۱۹۹۶ توسط ایلینا جرابک برای سنجش اضطراب اجتماعی ساخته شده است. این ابزار دارای ۲۵ سوال ۵ گزینه ای با گزینه های تقریبا همیشه، اغلب اوقات، گاهی اوقات، بندرت، تقریبا هیچ وقت است. این پرسنامه توسط سام دلیری (۱۳۸۱) در ایران روی یک گروه ۴۷۷ نفری از دانش آموزان اجرا شده است و روایی و پایایی آن مطلوب گزارش شده.

روایی ابزار: با استفاده از روش تحلیل عاملی، ۵ عامل شامل ترس از بیگانگان، ترس از ارزیابی توسط دیگران، ترس از صحبت کردن در جمع، ترس از انزوای اجتماعی، و ترس از آشکار شدن علایم اضطراب استخراج شده است که این ۵ عامل ۲۳/۴۷ درصد واریانس کل تست را تبیین می کنند (سام دلیری، ۱۳۸۱). در پژوهش حاضر نیز پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب حاصله ۸۷/۰ بود.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک کلیک نمایید

   


مقاله شهر ورامین

سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 نویسنده: نگار موسوی |

مقاله شهر ورامین  شامل   48 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  شهر ورامین  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

فصل اول

موقعیت طبیعی شهر ورامین

موقعیت شهرستان ورامین در استان تهران

شهر ورامین در ۴۰کیلومتری جنوب شرقی تهران و در حاشیه شمال غربی کویر مرکزی و در طول جغرافیایی ۵۱ درجه ، ۴۰ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۰دقیقه در ارتفاع تقریبی ۱۰۰۰ متر از سطح دریا واقع شده است .

مساحت دشت آبرفتی آن حدود ۱۳۹۷۰۰ هکتار است . واحد هیدرولوژیک  ورامین با وسعت حدود ۱۹۱۶۰۰۰ هکتار محدوده بزرگتری است دشت ورامین از نظر تقسیمات کشوری بخشهایی از شهرستان ورامین ، ری و پاکدشت شامل می شود بخش اعظم حوزه شهری ورامین از نظر تقسیم بندی حوزه های آبریز در دشت ورامین و قسمتهای جنوب شرقی آن در واحد هیدرولوژیک گرمسار قرار دارد .

مساحت شهرستان ورامین ۱۷۸۸۰۰ هکتار و وسعت حوزه شهری ورامین ۲۰۴۰۰هکتاراست .

شهرستان ورامین با مساحت حدود ۱۷۸۸۰۰ کیلومتر مربع وسعت ۲۸-۵۱ تا ۴-۵۲ طول شرقی و ۵۳-۳۴  تا ۲۸-۳۵ عرض شمالی قرارگرفته است از سمت شمال به شهرستان پاکدشت از غرب به شهرستان ری و فشافویه ازجنوب و جنوب غربی به استان قم و از شرق و جنوب شرق به استان سمنان محدود می گردد.

از نظر تقسیمات اداری سیاسی شهرستان ورامین دارای ۴ شهر ، ۴ بخش ، ۸ دهستان ، ۵۷ آبادی دارای سکنه می باشد شهر ورامین مرکزیت اداری سیاسی این شهرستان را داراست . (سبز نقشه ۵۹)

شهرستان ورامین در جنوب شرقی استان تهران در جلگه ای صاف و حاصلخیز واقع شده و از جنوب به دریاچه نمک ، از مغرب به حسن آباد قم و از شمال به دامنه های جنوبی البرز و از مشرق به گرمسار می رسد مساحت کل این ناحیه ۱۶۲۷ کیلومتر مربع است . که حدود ۱۷ % مساحت مجموعه شهری و ۷/۸%کل استان تهران را شامل میگردد.

ویژگیهای تاریخی ورامین :

مسجد جامع ، برج علاءالدین ، امامزاده یحیی ، نارین قلعه ، بقعه کوکب الدین ، سکینه بانو و شاهزاده محمد تعیین بافت قدیم شهر به علت از بین رفتن برج و باروی قدیمی شهر و جایگزینی تأسیسات شهری در قرن حاضر بسیار دشوار می باشد.

بنای تاریخی

برج آرامگاهی علاءالدوله به صورت یک بنای منفرد در شمال مسجد جامع و در کنار میدان اصلی ورامین واقع است . برخی از متون این برج را علاءالدین نامیده اند . چنانچه از کتب انساب بر می آید نسب او به امام سجاد می رسد.

این برج که از آثار ممتاز قرن هفتم (۶۸۸) ه . ق و مربوط به دوره سلجوقی می باشد. دارای ۱۲ متر ارتفاع و ۵ متر ارتفاع سقف مخروطی (گنبد ) و از نظر زاویه بندی ، ترکیب آجر، کاشیکاری و خطوط کوفی یکی از نمونه های منحصر به فرد می باشد که نظر بسیاری از گردشگران را به خود جلب کرده است . این برج در سال ۱۳۱۰ جزء آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است .

تعمیرات بنای برج د رسال ۵۶ شروع شد و در سال ۵۷ این تعمیرات متوقف شد که به دنبال آن و در طی سالهای بعد از آن عده ای با آسیب وارد کردن به بخشی از نرده های حفاظتی بنا اقدام به احداث دکه در کنار دیوار برج و محوطه اطراف نمایند که باعث شده اطراف بنا به زباله دانی ، محل نصب آگهی و تجمع متکدیان و دستفروشان تبدیل شده است . از سوی دیگر عدم رعایت حریم بنا توسط ساختمان مجاور ، دیر فضایی نامناسبی ایجاد کرده است .

 موارد زیر از عواملی است که باعث ارزش و رونق بنا شده است .

۱-  استفاده ی مناسب از فضای داخلی و محوطه برج مانند برگزاری کلاسها و نمایشگاه های فرهنگی و فرهنگی و هنری

۲-  زدودن هر گونه عامل مزاحم از اطراف بنا

۳-  حفظ حریم ارتفاعی بنا توسط کاهش ارتفاع ساختمانهای مجاور

۴-  نورپردازی مناسب در شب برای زیبا ساختن و جلوه بنا

ویژگی های آب و هوایی و اقلیم ورامین

شرایط آب و هوایی یکی از عوامل طبیعی مهم در استقرار و شکل گیری سکونتگاههای انسانی (شهری و روستایی ) است . جوامع انسانی در مراحل اولیه سکونت به این فاکتور مهم توجه ویژه داشته اند. این عوامل طبیعی در شکل گیری سکونتگاههای مختلف در منطقه ورامین که دارای قدمت تاریخی است از عوامل موثر بوده است .

دما :

حاصل از پارامترهای دمایی نشان می دهد دی ماه کمترین دما و تیر ماه بیشترین دما را دارا میباشد این نحوه توزیع دما نشانگر استقرار پرفشار حاره در فصل تابستان در منطقه و استقرار بادهای غربی در نتیجه ریزش هوای سرد در عرض های بالا در فصل سرد سال است .

یخبندان :

تعداد روزهای یخبندان در منطقه ورامین ۱۹ روز و مربوط به ماه دی است ماههای اردیبهشت ؛ خرداد ، تیر ، مرداد و شهریور روزهای بدون یخبندان را در این منطقه دارند . بیشترین مقدار رطوبت نسبی نیز در دی ماه ۸۰/۲% گزارش شده است .


جهت دانلود متن کامل مقاله شهر ورامین کلیک نمایید

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :